Problemlösning motor

Motorproblem?

Vi kräver mer och mer av motorer vilket innebär att de pressas hårdare. Samtidigt minskar toleranserna vid tillverkningen så att mekaniken blir känsligare för fel.

Många problem i motorer beror på

Lubegards oljetillsatser bygger på den unika LXE-tekniken som ger motoroljan kraftigt förbättrade egenskaper som löser flera kända problem. Här följer exempel på vanliga problem och tips om hur du väljer rätt produkt.

Hög bränsleförbrukning

Motorolja med minskad friktion innebär minskad bränsleförbrukning. För maximal effekt tillsätts Lubegard även i växellådan (finns för både automatisk och manuell växellåda).

Lösning: Rengör gärna med Lubegard Engine Flush. Tillsätt Lubegard Bio-Tech Engine Protectant i motor. Komplettera gärna med Lubegard ATF Protectant för automatlåda alternativt Lubegard Gear Fluid Supplement för manuell växellåda.

Missljud i ventillyftare

Ett stort problem med dålig olja är att den inte fäster bra mot metall vilket gör att oljan inte kommer åt att smörja på alla nödvändiga platser. Det är ganska vanligt att ventillyftare ger ifrån sig ett missljud som beror på dålig smörjning. Ljudet kan försvinna helt eller delvis när smörjningen fungerar.

 Lösning: Rengör gärna med Lubegard Engine Flush. Tillsätt Lubegard Bio-Tech Engine Protectant. Tillsatsen gör att oljan fäster bättre mot metall och kommer åt att smörja överallt.

Problem med kärvande turbo

Även de bästa motoroljorna har svårt att behålla sina egenskaper när temperaturen stiger till över 250 grader, vilket en arbetande turbo ofta gör. En motorolja "kollapsar" när temperaturen blir för hög och lämnar ifrån sig restprodukter som fäster på turbon. Till slut kärvar turbon. Med Lubegard Bio-Tech Engine Protectant kan motoroljan vara stabil i temperaturer på över 350 grader. Detta innebär avsevärt mycket mindre problem med turbon. För trimmade bilar där motorn pressas hårdare blir Lubegard en viktig komponent för ökad hållbarhet.

 Lösning: Rengör gärna med Lubegard Engine Flush. Tillsätt Lubegard Bio-Tech Engine Protectant för ökad motståndskraft vid höga temperaturer.

Problem överhettning i motor

Med Lubegard Bio-Tech Engine Protectant ökar värmeledningsförmågan i oljan avsevärt. Denna egenskap gör att värmeenergi leds ut från de hetaste delarna i motorn. I kombination med att oljan tål högre temperatur än normalt innebär det att en motor med Lubegard Bio-Tech Engine Protectant kraftigt reducerar risken för överhettning i motorn.

 Lösning: Rengör gärna med Lubegard Engine Flush. Tillsätt Lubegard Bio-Tech Engine Protectant för ökad motståndskraft vid höga temperaturer.

Slitage vid kallstarter

När en motor kallstartas smörjs motorn i ca 60 sekunder av en oljefilm som ligger kvar sedan förra gången motorn var igång. Studier har visat att motorn slits drygt 50 gånger mer under denna period än vid vanlig körning. Lubegards LXE-teknik höjer kvaliteten på oljefilmen vilket har en mycket positiv effekt vid kallstart, men även vid vanlig körning.

 Lösning: Rengör gärna med Lubegard Engine Flush. Tillsätt Lubegard Bio-Tech Engine Protectant.  

Serviceintervall

Olja är en "färskvara", den blir dålig efter en tids användning och måste bytas. Motoroljan får en bättre oxidativ stabilitet med Lubegard Bio-Tech Engine Protectant. Det innebär att oljans livslängd ökar med upp till 30%. I allmänhet påverkas oljas livslängd även till stor del av körförhållanden och basoljans kvalitet.

 Lösning: Rengör med Lubegard Engine Flush. Tillsätt Lubegard Bio-Tech Engine Protectant så ökas oljans livslängd.

En webbshop från Villse System HB
Oljetillsatser.se © 2018