ett två tre

Problemlösning växellåda

Problem med den manuella växellådan / slutväxeln / bakaxeln?

Manuella växellådor, slutväxlar och bakaxlar råkar mestadels ut för problem med slitage i lager och drev, kärvande synkringar, överhettning och slirande våtkopplingar. Med hög kvalitet på oljan förebyggs och löses många problem.

Skrapande ljud vid växling

I manuella växellådor finns bl.a. synkroniseringsringar som underlättar växling utan skrapljud. Om det bildas beläggningar under synkroniseringsringarna fungerar de sämre och det uppstår skrapande ljud vid växling. Med Lubegard Gear Fluid Supplement kommer oljan, tack vare komponenten LXE, in under synkroniseringsringarna bättre än vad den vanliga oljan gör. Efter tag (normalt efter ca 50 mils körning) försvinner beläggningarna och växlingarna blir tysta igen. OBS! Om ljudet inte försvinner är risken stor för att synkroniseringsringen har gått av - detta kräver åtgärd.

Lösning: Tillsätt Lubegard Gear Fluid Supplement.

Varm eller överhettad slutväxel / växellåda

Lubegard hanterar överhettning genom att öka värmeledningen så att värmen leds bort från värmekällan till växellådans skal där oljan kyls ner. Vidare ger Lubegard en kraftigt förhöjd värmetålighet.

Lösning: Tillsätt Lubegard Gear Fluid Supplement.

Hög bränsleförbrukning

Växellådsolja med minskad friktion innebär minskad bränsleförbrukning. För maximal effekt tillsätts Lubegard även i motoroljan.

Lösning: Tillsätt Lubegard Gear Fluid Supplement i den manuell växellådan. Komplettera gärna med Lubegard Bio-Tech Engine Protectant i motoroljan.

En webbshop från Villse System HB
Oljetillsatser.se © 2018